โปรแกรม CAD/CAM ที่ออกแบบและสั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ CAD/CAM ในการออกแบบและผลิตในอุตสหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โลหะมีการสูญเสียที่น้อยที่สุด และให้ลูกค้าได้ราคาที่สามารถแข่งขันได้มากที่สุด หรือลูกค้าสามารถ ส่ง CAD file ให้เราประเมินราคางานได้อย่างรวดเร็ว