การตัดด้วยเลเซอร์ CNC สำหรับโลหะแผ่น ช่วยให้สามารถ ตัด คว้าน และแกะสลัก ได้อย่างแม่นยำ

บริการรับ ตัด คว้าน แกะสลักชิ้นงาน ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย บนแผ่นโลหะ อะลูมิเนียม เหล็ก และ สแตนเลส ให้ได้ชิ้นงานที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าให้แก่งาน อย่างเกินคาดหมาย