นอกจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้ว รากฐานที่มั่นคงของการรังสรรค์การทำอาหารชั้นเลิศ คงหนี้ไม่พ้น เคาน์เตอร์สเตนเลสที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของความสวยงามและความทดทาน ดูแลรักษาอายุการใช้งานง่าย พร้อมเผชิญกับความร้อน กลิ่น ควัน คราบอาหาร และความชื้นได้ อย่างดีเยี่ยม
พลังแห่งการสร้างสรรค์ไม่มีวันหยุด รองรับกิจกรรมของครอบครัวทุกคนในบ้าน พร้อมเผชิญกับความร้อน กลิ่น ควัน คราบอาหารและความชื้นได้อย่างดี