ที่ตรวจฝนหลวง Weather Station

Client Scientific Research Limited Partnership
Project เครื่องตรวจฝนหลวง Weather Station
Materials Solar/Steel
Website