Queue Kiosk - อิออน

เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ (Queue Kiosk) ทำให้ลูกค้ารับการบริการอย่างทั่วถึงฉับไว

Client Infinite/อิออน
Project เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
Materials Steel
Website